Pokud Vás následující nevyžádané informace budou obtěžovat či pobuřovat, omlouváme se.

Pokud si myslíte, že by tyto informace byly zajímavé pro někoho,

koho znáte, pak jim tento mail, prosím, přepošlete…

Z programu Strany zelených pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v červnu 2002:

www.stranazelenych.cz

Proti drogám prevencí, nikoli represí

Podporujeme společenskou diskusi na téma dekriminalizace měkkých drog.

Zvýšíme trestní postih dealerů tvrdých drog.

Měkké drogy
Kouření tabákových výrobků představuje nesrovnatelně větší ohrožení života než např. kouření marihuany. Není proto právě smysluplné zavírat lidi, kteří si pěstují na balkoně v květníku pár stonků konopí, a přitom dovolovat tabákovému průmyslu vydělávat miliardy prodejem prokazatelně zabijáckých produktů, o související reklamě orientované zejména na dospívající mládež ani nemluvě. Obvyklou reakcí mladého člověka na zákaz je hledání cest, jak zákaz obejít - a to tím spíš, lze-li takovým postojem manifestovat odpor k měšťácké společnosti a touhu po svobodě. Reakcí na pochopení podstaty bývá změna v postojích. Proto zákaz měkkých drog nelze považovat za řešení z nejpřínosnějších. Naproti tomu znalost účinků, mechanismů jejich působení a s tím spojených rizik a následků dává větší šanci, že člověk měkkou drogu odloží, nebo použije jen výjimečně. Zkušenosti z řady jihoamerických států potvrzují, že ani marihuana sama o sobě nikoho nezabije; tisíce rodin kouří marihuanu celý život bez vzniku klasických drogově návykových symptomů. U nás dnes představuje marihuana ve srovnání s amatérsky vyhledávanými náhražkami (toluen, kombinace a předávkování léků, alkohol aj.) prakticky nulové zdravotní riziko - alespoň podle dostupných zdravotnických statistik. Rovněž z hlediska kriminality jsou například hrací automaty rizikovým faktorem nesrovnatelně větším, než marihuana. Současná legislativní úprava je nevyhovující, původní záměr efektivněji postihovat dealery drog a organizované skupiny se nezdařil, naproti tomu na proslulou pasáž "většího než malého mnoľství" drogy doplatila řada konzumentů, včetně samopěstitelů a lidí využívajících marihuanu k léčebným účelům. Zákon navíc nerozlišuje mezi druhy drog. V zahraničí se v tomto směru začíná již něco dít. Např. ve Velké Británii se mění strategie boje proti drogám, v Londýně Scotland Yard výrazně zmírnil postih uživatelů marihuany, místo trestního stíhání jim hrozí pouze napomenutí. Program se osvědčil, kriminalita v oblasti poklesla, a proto má tento projekt i podporu veřejnosti. Strana zelených proto navrhuje v současných podmínkách následující řešení: z hlediska zákona postavit měkké drogy na úroveň alkoholu a tabákových výrobků. O to tvrději však postihovat distribuci (nikoliv vlastnictví) tvrdých drog, zcela změnit a zefektivnit systém prevence. A také nabídnout mládeži množství jiných zajímavějších alternativ seberealizace a využití volného času: přírodu, běžně dostupný sport a kulturu, tvůrčí činnosti a duchovní rozvoj, jakož i nedestruktivní zábavu (aqua-parky, zábavní parky, zoo a botanické zahrady atd.). Pochopitelně velmi významným prvkem prevence je i možnost získat zajímavou slušně placenou práci. Neboť k tvrdým drogám má blíže ten, kdo ztrácí naději a propadá depresi, než ten, kdo smysluplně využívá každou minutu života; vůbec k tomu nepotřebuje projít údajným předstupněm - kouřením marihuany.

Technické konopí
Strana zelených mu dává zelenou. A také dalším technickým rostlinám. Lze je využívat zejména k výrobě rostlinného oleje (ekologicky nesrovnatelně čistší palivo než benzin či nafta a ideální mazivo - přirozeně se odbourává, při únicích nehrozí kontaminace vod a půd), jakož i k produkci biomasy k energetickým účelům. V tomto smyslu představují technické plodiny velmi nadějnou cestu k rozsáhlým úsporám neobnovitelných zdrojů energie. Technické konopí je rostlinou našich prarodičů, ale také rostlinou 21. století. Lze z něj vyrábět nepřeberné množství výrobků - od papíru a látek až po cukrovinky. Obsahuje množství zdravotně prospěšných látek. Zneužití technického konopí k výrobě marihuany nehrozí, neboť ve srovnání s konopím, ze kterého se marihuana vyrábí, obsahuje nanejvýš dvacetinu omamných látek, takže je k tomuto účelu nepoužitelné. Mimochodem: i ony psychotropní látky mají svůj nezastupitelný význam - např. při léčbě Parkinsonovy nemoci. Z tohoto důvodu navrhuje Strana zelených legalizaci konopí. Obrovskou naději představuje technické konopí i pro území zdevastovaná těžbou uhlí, jakož i pro ladem ležící půdy. Spolu s navazujícím zpracovatelským průmyslem nabízí desítky tisíc pracovních příležitostí. Dokonce lze konopí využít i k dekontaminaci půd (konopí má schopnost extrahovat z půdy množství kovů a dalších látek) s tím, že rostliny lze následně biologicky degradovat a ze zbytků (které je dále možno za přesně stanovených podmínek využít k výrobě tepla spalováním) pak poměrně snadno některé z látek - zejména kovy- získávat zpět.